CASES.

Een aantal voorbeelden van opdrachten waaraan KaiK eerder mee mocht werken. 

Participe 
Holding

KaiK schreef de aanpak voor het inrichten van een ge├»ntegreerde organisatie / afdeling die vanuit het hoofdkantoor alle lokaties (100+) en gemeenten (18) bedient. 


KaiK begeleidde het proces van inrichting van de afdeling, het doorvoeren van de processen en het borgen hiervan, alsmede de dagelijkse aansturing van diverse teams.

Aanz 
Amstelveen

Kaik schreef het advies voor de sociale beheersstructuur van de MFA's (multifunctionele accommodaties).


Kaik stelde hiernaast het businessplan op voor de individuele lokaties met aandacht voor exploitatie, beprijzing, bezetting, financiering en contracten, alsmede aansturing van het facilitaire beheersteam.

Veens
Veenendaal

Kaik was als projectmanager betrokken bij de nieuwbouw van dit multifunctionele centrum. 

Kaik was projectmanager bij de nieuwbouw en inrichting. Wij adviseerden tevens over het inpassen van het facilitair beheer van deze nieuwe vestiging in de bestaande organisatie van de gemeente. 

Delft 
voor elkaar!

Kaik schreef een plan van aanpak en begeleidde als projectmanager de aanhuur en inrichting van dit nieuwe hoofdkantoor

Kaik organiseerde en begeleidde als projectmanager de verhuizing van de diverse collega's / partners vanuit hun individuele lokaties naar dit verzamelgebouw. 

Gezondhuis 
Hornmeer

Kaik schreef een beleidsplan met bijpassende begroting voor de ontwikkeling van een multifunctioneel gezondshuiscentrum waarin diverse sociale gezondheids- en verzorgings-aanbieders onderdak vinden.

Kaik maakte een bovendien een procesbeschrijving voor de nieuwbouw en inrichting.

MFA Kerk en Zanen


Kaik schreef een organisatie-advies voor de inrichting van een interne afdeling die werd belast met het beheer en facilitair onderhoud van deze vestiging. 

Kaik maakte een procesbeschrijving voor het organiseren van het facilitair onderhoud, inclusief aandacht voor de borging.

Bruna 
winkels

Kaik ontwikkelde een totaalaanpak inclusief begroting en planning voor de verbouwing en inrichting van alle Bruna-winkels obv van een nieuw huisstijl- en winkelontwerp.

Kaik begeleidde het proces als externe kwaliteitsmanagers ter controle op de uitvoer door derden (aannemers / toeleveranciers).

Beurshal
Haaglanden

Kaik werd ingehuurd als 'rechterhand' van de opdrachtgever om als 'kritische partij' mee te kijken bij de door derden gedane voorstellen en uitvoer t.b.v.  de herinrichting van de Beurshal Haaglanden in Rijswijk tot een multifunctioneel conferentie- en evenementen-centrum met onderdak voor o.a. de Darling Market en de Broodfabriek.

Kasteel
Metaal

Kaik werd ingehuurd als projectmanager om, gelijktijdig met de geplande verbouwingen, de bestaande fabriek en de bovenliggende kantoren volledig in te richten naar de modernste eisen op het gebied van veiligheid, BHV, calamiteiten en RI&E/Arbo. Incl. de daarvoor benodigde plannen, procesbeschrijvingen en borging. 

Thamerstaete

Voor Participe Amstelland, een organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk, zochten we in Uithoorn een representatieve aanhuurlokatie voor de vestiging van hun maatschappelijk werk en ouder & kind adviseurs. Wij vonden passend onderdak in bedrijfsverzamelgebouw Thamerstaete


Participe Advies

Participe Advies stelt zich als doel de werelden van welzijn en zorg steeds meer naar elkaar toe te laten groeien.Bouwen aan een betere welzijn- en zorginfrastructuur heeft niet alleen een menskant, ook de gebouwen en accommodaties dragen hier aan bij. Ik mocht een aantal jaren als adviseur opdrachtgevers bijstaan.

Ervaringen

KaiK werkt(e) verder o.a. voor:
AanZ Amstelveen, Beurshal Haaglanden, Bruna, DA Drogisten, Delft voor elkaar!, Dierenbescherming, Gemeenten Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Delft, Gouda, & Uithoorn, Huis van het Onderwijs, Kasteel Metaal, Leokanner Onderwijsgroep, Megapool, Participe Holding, ProoLeiden-Leiderdorp, Renkum voor elkaar!, Staatsbosbeheer, Veens Veenendaal ,Vita welzijn en Zeeman.

KaiK  voor interim-management op het gebied van huisvesting, vastgoed en facilitair.