WAT.

KaiK kan u ondersteunen op het gebied van de volgende zaken:

Het op interim of projectbasis vervullen van diverse functies: teamleider, facilitair manager, beleids-medewerker.

✓ Het aansturen en begeleiden van interne en externe teams.

✓ Het ontwikkelen van plannen voor nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en inrichting.

✓ Het opstellen en bewaken van integraal huisvestingsbeleid.

✓ Het opstellen, uitvoeren en monitoren van meerjaren- onderhoudsplannen.

✓ Het coördineren van klein onderhoud en het aansturen van uitvoerende onderhoudsteams.

✓ Het opstellen van MFA-beleidsvisies mbt exploitatie en beheer.

✓ Het verzorgen van aan-bestedingen.

✓ Adviseren over en beheren van de onderhouds- en facilitaire contracten.

✓ Het opstellen en uitvoeren van Arbo- en veiligheidsbeleid.

✓ Het opstellen en inregelen van BHV-beleid.

✓ Het zorg dragen voor vergunningen.

WIE.

Misschien mag ik me even voorstellen ; ik ben een ervaren kracht op het gebied van vastgoed en het organiseren van huisvesting en facilitaire zaken.

In de eerste helft van mijn loopbaan heb ik veel mogen werken voor retailers op het gebied van vastgoedbeleid en de realisering / het beheer van hun huisvesting (hoofdkantoren en over heel Nederland verspreide winkels).

De afgelopen jaren is het zwaartepunt verschoven naar de publieke sector met opdrachten voor tal van gemeentes, zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijsorganisaties. 

De combinatie van deze twee werelden geeft verrassende inzichten.KaiK  voor interim-management op het gebied van huisvesting, vastgoed en facilitair.