PROJECTEN.

Hieronder een aantal projecten waaraan KaiK mee mocht werken. 

Participe 
Holding

KaiK schreef de aanpak voor het inrichten van een geïntegreerde huisvestingsorganisatie / afdeling die vanuit het hoofdkantoor in Alphen aan den Rijn 100+ lokaties (MFA's, wijkcentra, wijksteunpunten, jeugdcentra) en 18 gemeenten bedient. 


KaiK begeleidde het proces van inrichting van de afdeling, het doorvoeren van de diverse processen en het aansturen hiervan.

Aanz 
Amstelveen

Kaik formuleerde een plan voor de sociale beheerstructuur van de MFA's in de Gemeente Amstelveen. Waaronder een programmabeheer- aanpak met een mix aan activiteiten om de bezettingsgraden te verhogen.  


Kaik stelde hiernaast het businessplan op voor de individuele lokaties met aandacht voor exploitatie, beprijzing, bezetting, financiering en contracten.

Veens
Veenendaal

Kaik was als adviseur betrokken bij de nieuwbouwplannen van dit multifunctionele centrum. 
 
In vervolg op de nieuwbouw stelde KaiK een totaalaanpak op  voor het sociaal- , programma- , technisch- en contractbeheer voor alle wijkcentra van deze organisatie.

Delft 
voor elkaar!

Kaik schreef een plan van aanpak en begeleidde als adviseur de aanhuur en inrichting van dit nieuwe hoofdkantoor

Kaik organiseerde en begeleidde als adviseur de verhuizing van de diverse collega's / partners vanuit hun individuele lokaties naar dit verzamelgebouw. 

Gezondhuis 
Hornmeer

Kaik schreef een beleidsplan met bijpassende begroting voor de ontwikkeling van een multifunctioneel gezondshuis-centrum waarin diverse sociale gezondheids- en verzorgings-aanbieders onderdak vinden.

Kaik maakte een procesbeschrijving voor de nieuwbouw en inrichting.

MFA Kerk en Zanen


Kaik schreef een organisatie-advies voor de inrichting van een interne afdeling die werd belast met het beheer en facilitair onderhoud van deze multifunctionele accommodatie. 

Kaik maakte een proces-beschrijving voor het organiseren van het facilitair onderhoud, inclusief aandacht voor de borging.

Proo Leiden Leiderdorp

Organisatie en aansturing voor de huisvesting en het onderhoud van 20 gebouwen voor Primair Openbaar Onderwijs in de Leidse regio.

Tevens advies bij het vaststellen van IHP, MJOP, inventarisatie Scholenlandschap en het inkoopbeleid.  

LEO Kanner onderwijs

Deze organisatie met 5 scholen voor speciaal onderwijs (basis en voortgezet onderwijs en een lesplek aan het LUMC) had de behoefte aan ondersteuning  op haar huisvestings- en vastgoedbeleid. 

Wij fungeerden als tijdelijke huisvestingsadviseur en klankbord voor de directie.

Huis van het Onderwijs 

Een koepel van vijf schoolorganisaties die gekozen heeft om haar bestuurskantoren en ondersteunende diensten bij elkaar te huisvesten om zo de samenwerking verder te kunnen optimaliseren. 


Wij adviseren en ondersteunen tijdens dit proces. Tevens bemiddelden wij bij de aanhuur en begeleidden we bij de inrichting en de verhuizingen. 

Thamerstaete

Voor Participe Amstelland, een organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk, zochten we in Uithoorn een representatieve huurlokatie voor de vestiging van hun maatschappelijk werk en de ouder & kind adviseurs. Wij vonden passend onderdak in bedrijfsverzamelgebouw Thamerstaete. 

We bemiddelen bij de aanhuur en verzorgden de contractuele vastlegging.


Gezondheidscentrum Uithoorn

Voor deze maatschappelijke accommodatie schreef KaiK een huisvestingsbeleidsplan met ruim aandacht voor verduurzaming en veiligheid.

Deel van deze aanpak een set deelplannen: MJOP, Veiligheids- en calamiteitenplan, BHV-organisatie, Arbo & RI&E-aanpak en borging van het voldoen aan wet- en regelgeving. 

Beurshal 
Haaglanden

KaiK werd ingehuurd als rechterhand van de opdrachtgever om als 'kritische partij' mee te kijken  bij voorstellen en uitvoer van de herinrichting van de Beurshal Haaglanden in Rijswijk.

Het complex werd ingericht als multifunctioneel conferentie- en evenementencentrum met o.a. onderdak voor Darling Market en Broodfabriek.


Bruna 
winkelketen

KaiK stelde een aanpak met begroting en planning op voor de verbouwing en herinrichting van de Bruna-winkels n.a.v.  een nieuw huisstijl- en winkelontwerp. 

KaiK begeleidde het proces als externe kwaliteitsmanagers ter controle op de uitvoer door derden (winkelinrichters en andere toeleveranciers). 


Time Out Fashion / Shoeby Shops

Na een interne heroriëntatie bij de modeketen Time Out Fashion mochten wij een aantal van hun gewilde winkellocaties in de markt zetten.

Via ons netwerk benaderden wij een aantal mogelijk geïnteresseerden. Uiteindelijk werd de winkel in Alphen aan den Rijn overgenomen door modeketen Shoeby Shops. 

KaiK werkt(e) verder o.a. voor:

AanZ Amstelveen, Beurshal Haaglanden, Bruna, DA Drogisten, Delft voor elkaar!, Dierenbescherming, Gemeenten Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Delft, Gouda, & Uithoorn, Huis van het Onderwijs, IVN Natuureducatie,  Leokanner Onderwijsgroep, Participe Holding, ProoLeiden-Leiderdorp, Renkum voor elkaar!, Staatsbosbeheer, Veens Veenendaal, Vita Welzijn en Zeeman.


KaiK adviseert en begeleidt op het gebied van beleid, beheer, bouw en bemiddeling van vastgoed en huisvesting.